Zarząd  

Spis osób, które wchodzą w skład Samorządowej Rady Mieszkańców


Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie
Stanowisko

Imię i Nazwisko

Pokój

Przewodniczący Krzysztof Lewiński

714B

Z-ca Tomasz Zyzak

716B

Skarbnik Marcin Kawalec

714B

Opiekun piętrowych Dorian Magda

715A

Członek do spraw technicznych Michał Czyż

602A

Członek do spraw mediów Anna Prokop 401B
Członek do spraw informacji Wojciech Bukowski

511A

Członek do spraw imprezowni Katzarzyna Kozłowska

817A

Członek do spraw sali rekreacyjnej Marek Cebula

715A

Członek do spraw siłowni Grzegorz Moskal

503A

W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg związanych z Akademikiem Merkury zapraszamy do wysłania wiadomości do Rady

Rada Mieszkańców : merkury@wizard.uek.krakow.pl

Ilość wolnych miejsc :

Kontakt z administracją

www.uek.krakow.pl

kalendarz imprezowni 
  statystyka