ZASADY KWATROWANIA na rok 2022/23

Zasady kwaterowania studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku akademickim 2022/2023.

 w Domach Studenckich:

1/ „Fafik”            ul. Racławicka 9 , e-mail: ptaszynm@uek.krakow.pl ,

tel./fax: 12 293-79-42

2/ „Merkury”      al. 29 Listopada 48a, e-mail: merkury@uek.krakow.pl,

tel./fax: 12 411-80-16

– Osoby, które otrzymały miejsce w domu studenckim i wpłaciły opłatę rezerwacyjną w   wysokości 200 zł mogą zakwaterować się w następujących terminach:

30.09.

piątek

01.10.

sobota

03.10.

poniedziałek

04.10.

wtorek

05.10.

środa

FAFIK 9-15 9-14    9-15 9-14 9-14
MERKURY 9 -16 9 – 14    9 – 15 8 – 15 8 – 15

– Co najmniej trzy dni przed planowanym zakwaterowaniem  , na podane adresy mailowe należy przesłać wypełniony „Formularz zakwaterowania do domu studenckiego” (do pobrania ze strony USOS/Aktualności/Wzory Podań/Podania do administracji domów studenckich) .

– Osoby, które chcą wcześniej zamieszkać w DS. proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z administracją DS.

– Zakwaterowanie przed 01.10.2022 r. wiąże się z opłatą 25 zł za każdy dzień (płatne w administracji).

– Nie zakwaterowanie się w wyznaczonym terminie skutkuje utratą miejsca bez zwrotu opłaty rezerwacyjnej.

– Przedłużenie terminu zakwaterowania następuje na pisemną prośbę złożoną w administracji DS. Osoby z przedłużonym terminem zakwaterowania wnoszą  pełną opłatę za październik.

– Kwaterujący się winni posiadać przy sobie: dowód osobisty/paszport, legitymację studencką (nie dotyczy pierwszego roku), dwie fotografie.

 

Regulamin przyznawania miejsc na rok 2022/23

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania miejsc w domach studenckich UEK:

Studenci UEK aplikują o miejsce w domu studenckim w systemie USOS w terminach

1/     7.06 -10.06.2022  dla aktualnych studentów UEK                                                       2/    28.07 – 01.08.2022 dla nowo przyjętych                                                                       3/    od 2.08.2022 –   lista rezerwowa dla wszystkich                                                                  ( mailowo : merkury@uek.krakow.pl)

W roku akademickim 2022/23 wracamy do kwaterowania z przed pandemii czyli pokoje będą dwu i trzy osobowe.

REGULAMIN 2022

Jak otrzymać miejsce w DS Merkury 2021/22

                  STUDENCI STARAJĄCY SIĘ O MIEJSCE W AKADEMIKU PROSZENI SĄ  O     WYPEŁNIENIE ” WNIOSKU O AKADEMIK”

      W SYSTEMIE USOSweb (DOTYCZY WSZYSTKICH STUDENTÓW UEK ).

 WYPEŁNIONY WNIOSEK NALEŻY WYDRUKOWAĆ I PRZYNIEŚĆ DO  ADMINISTRACJI  DS. LUB WYSŁAĆ   :          merkury@uek.krakow.pl

( wszyscy studenci UEK) w następujących terminach

Etap I – 07.06-14.06.2021     tylko dla aktualnych studentów UEK

https://usosweb.uek.krakow.pl

Etap II – 27.07-03.08.2021     miejsca przeznaczone dla nowo przyjętych

Etap III – od 04.08.2021     zapisy na listę rezerwową                                                       ( tylko mail:       merkury@uek.krakow.pl )

Instrukcja USOS

Nie zajmuje się przydziałem miejsc Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów

Jeżeli nie możesz otworzyć plików zainstaluj Open Office.