Miejsca na rok 2020/2021

                      BEZ ZAŚWIADCZEŃ Z ZUS I URZĘDU SKARBOWEGO

                                         W SYSTEMIE USOS

STUDENCI STARAJĄCY SIĘ O MIEJSCE W AKADEMIKU PROSZENI SĄ 

                    O     WYPEŁNIENIE ” WNIOSKU O AKADEMIK”

 W SYSTEMIE USOSweb (DOTYCZY WSZYSTKICH STUDENTÓW UEK ).

WYPEŁNIONY WNIOSEK NALEŻY WYDRUKOWAĆ I PRZYNIEŚĆ DO ADMINISTRACJI  DS. LUB WYSŁAĆ MAILEM

                             merkury@uek.krakow.pl

( wszyscy studenci UEK) w następujących terminach

Etap I – 15.06-30.06.2020     tylko dla aktualnych studentów UEK

https://usosweb.uek.krakow.pl

Etap II – 01.09-10.09.2020     miejsca przeznaczone dla nowo przyjętych

Etap III – od 01.08.2020    zapisy na listę rezerwową (tylko mail: merkury@uek.krakow.pl)

Instrukcja USOS

Nie zajmuje się przydziałem miejsc Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów

Jeżeli nie możesz otworzyć plików zainstaluj Open Office.