Regulamin przyznawania miejsc na rok 2022/23

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania miejsc w domach studenckich UEK:

Studenci UEK aplikują o miejsce w domu studenckim w systemie USOS w terminach

1/     7.06 -10.06.2022  dla aktualnych studentów UEK                                                       2/    28.07 – 01.08.2022 dla nowo przyjętych                                                                       3/    od 2.08.2022 –   lista rezerwowa dla wszystkich                                                                  ( mailowo : merkury@uek.krakow.pl)

W roku akademickim 2022/23 wracamy do kwaterowania z przed pandemii czyli pokoje będą dwu i trzy osobowe.

REGULAMIN 2022