Jak otrzymać miejsce w DS Merkury 2021/22

                  STUDENCI STARAJĄCY SIĘ O MIEJSCE W AKADEMIKU PROSZENI SĄ  O     WYPEŁNIENIE ” WNIOSKU O AKADEMIK”

      W SYSTEMIE USOSweb (DOTYCZY WSZYSTKICH STUDENTÓW UEK ).

 WYPEŁNIONY WNIOSEK NALEŻY WYDRUKOWAĆ I PRZYNIEŚĆ DO  ADMINISTRACJI  DS. LUB WYSŁAĆ   :          merkury@uek.krakow.pl

( wszyscy studenci UEK) w następujących terminach

Etap I – 07.06-14.06.2021     tylko dla aktualnych studentów UEK

https://usosweb.uek.krakow.pl

Etap II – 27.07-03.08.2021     miejsca przeznaczone dla nowo przyjętych

Etap III – od 04.08.2021     zapisy na listę rezerwową                                                       ( tylko mail:       merkury@uek.krakow.pl )

Instrukcja USOS

Nie zajmuje się przydziałem miejsc Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów

Jeżeli nie możesz otworzyć plików zainstaluj Open Office.

 

Lista rezerwowa 2021/22 od 04.08.2021

Osoby które nie otrzymały miejsca w I i II etapie  mogą wpisać się  na listę rezerwową do naszego akademika podając następujące dane: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER ALBUMU, NUMER TELEFONU i przesyłają na maila: merkury@uek.krakow.pl    od dnia  04.08.2021

W miarę zwalniania się miejsc będziemy Państwa zawiadamiać o możliwości zakwaterowania.